Son yıllarda, Valvüler Kalp Hastalığı, VKH ve Kronik Venöz Yetmezliği, KVY gibi kardiyovasküler hastalıkların endüstrileşmiş ülkelerde yaygınlaştığı rapor edilmektedir. Bacaktaki toplar damarlar kanı kalbe düzgün bir şekilde geri götüremezse, venöz valflerin yetersizliğinden kaynaklanan KVY oluşur. Valvüler Kalp Hastalığı (VKH) ise dört kalp valfinden birinde hasar veya bir arıza ile tanımlanır. Literatürde protez valf modellemelerinde birlikte göz önüne alınmayan ve klinik gözlemlerde sorun olarak belirlenmiş kireçlenme, pıhtı oluşumuna olan direnç ve mekanik dayanım problemlerini daha gerçekçi modelleme ve VKH için daha spesifik hemodinamik indeks/belirteç ihtiyacı olduğu görülmüştür. Projemizde protez kalp valfleri (PKV) ve venöz valflerinin (PVV) hemo-reolojik gerçekliğe dayalı hesaplamalı bir hemodinamik model ile daha gerçekçi tasarımlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Geliştirilecek simülasyon modeli yüksek hesaplama karmaşıklığı içerdiğinden parallel algoritmalar kullanılarak yüksek kapasiteli çok işlemcili bilgisayar sistemlerinde çalıştırılması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında hastaya özel daha optimal bir valf tasarlamak için çeşitli hemodinamik özellik ve belirteçler daha gelişmiş bir modeller ile incelenecektir ve bu tasarımın biyo uyumlu, uzun ömürlü, pıhtı oluşumu minimize edilmiş özelliklere sahip şekilde uygun bio malzeme (polimerler) kullanılarak bio-baskı yöntem ile üretilecektir. 

Büyük ölçekli hesaplamalı akışkanlar dinamiği araştırma grubu olarak katkımız:

 • Kişiye özel bio-protez valflerin tasarımında yeni “in-silico” tekniklerin geliştirilmesi, 
 • Valflerin ömürlerini uzatmaya yönelik yapısal mekanik tabanlı çözümlerin üretilmesi,
 • Hastalıkların önceden tespitine yönelik hemodinamik belirteç geliştirilmesi.
 • Bio-baskılama ile tasarlanan valflerin üretimi.

Proje elemenlarının projeye katkıları:

 • Emre Cenk ERSAN: Model Algoritma hazırlama ve kodlama
 • Reza DARYANİ: Model hazırlama ve hemodinamik analizler 
 • Orkun ÜSTÜN: Data hazırlama ve elde edilen sonuçların ‘’post-process’’ yapımı
 • Furkan CÖMERT: Data hazırlama ve elde edilen sonuçların ‘’post-process’’ yapımı

Proje web sayfası: valve.be.itu.edu.tr

ValvePoster-TR

İTÜ Bilişim Enstitüsü

bilisim-anasayfa-hakkimizda

İTÜ Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Bilimleri, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik ile İletişim Sistemleri Anabilim Dallarında aşağıda yer alan programlarda lisansüstü düzeyde eğitimler veren, bu alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapan bir birimdir.

Enstitü öğretim üyeleri ile öğrencileri, elektromanyetik alanlar, haberleşme sistemleri/regülasyonları, hesaplamalı malzeme tasarımı, hesaplamalı kimya/biyoloji, kriptografi, işaret/veri işleme/görselleştirme, büyük veri yönetimi, iklim ve okyanus bilimleri, termodinamik modelleme, haberleşme ağları ve moleküler enformatik alanlarında ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca desteklenen araştırmalar yürütmektedir.

Enstitü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından alınan ödüllerden bazıları:

 • En Etkili Bilim İnsanları Listesi; Doç.Dr. B. Uğur Töreyin (Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde yayımlanan makalesi)
 • 2020 Uluslararası Öğrenciler Proje Yarışmasında, Fen Bilimleri kategorisinde en iyi proje ödülü, Beltus Nkwawir Wiysobunri
 • Dr. Abdulkerim Çapar'ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı Argenit firması, İTÜ ARI Teknokent’in “Ulusal-Uluslararası Destekler” Birincilik ödülünü almıştır.
 • TÜBİTAK 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması: İstanbul bölgesi birinciliği - Ahmet Burak Özyurt
 • ICAT'18 Konferansında En İyi Sunum Ödülü: Sena Efsun Cebeci, 2018
 • Tübitak Teşvik Ödülü; 2016 Doç.Dr. Adem Tekin
 • Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Derneği tarafından “Teknik Makale” ve “Willis H. Carrier” Ödülü; 2016 Yrd.Doç.Dr. H. Salih Erden
 • Bilim Kahramanları Derneği Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü; 2016 Doç.Dr. B. Uğur Töreyin PRACEdays 2016 konferansında En İyi Poster Ödülü; Samet Demir
 • İTÜ En Başarılı Tez Ödülü; 2016 Hatice Gökcan

Enstitü bünyesinde, Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle kurulan bir Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı da bulunmaktadır.