Enstitümüz Öğretim Üyelerinden Adem Tekin'in yazarları arasında olduğu " Light-Harvesting Lead-Free Mixed Cation Hybrid Halide Perovskites: A Density Functional Theory-Based Computational Screening Study" başlıklı makale 'ACS Applied Energy Materials' dergisinde  3 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmıştır.

DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.3c02934

Özet:
The popularity of hybrid organic–inorganic perovskite (HOIP) solar cells with a general formula of ABX3 is on the rise thanks to their remarkable increase in power conversion efficiencies. While the lead-based perovskites have the highest PCEs, environmental concerns about lead and lattice instability of these perovskites under the environmental conditions forced us to find alternative less toxic lead-free perovskites with enhanced environmental stability. In this context, substantial experimental and theoretical efforts have been directed toward the mixing of these three sites (A, B, and X). In this study, a comprehensive computational screening based on density functional theory has been carried out for the mixed cation halide perovskites with a general formula of AA′BX3 aiming to find promising lead-free candidates. In particular, 23 A/A′-cations, 29 divalent B-ions, and 4 X-anions were employed in the screening, leading to approximately a combination of 29,000 dual-cation perovskites. With the help of empirical tolerance and octahedral factors, this number has been reduced to 2710 perovskites and for each formation energy and band gap computations were completed in three common cubic, orthorhombic, and tetragonal phases. Our computational screening yielded that Sn, In, Hg, Cd, and Ge can be possible candidates for the replacement of Pb, and Cs is the most preferred A/A′ cation, which is followed by HA, NH4, MA, HA, HY, and FA. Nearly 200 novel perovskites, the majority of which have been proposed in this screening, with suitable formation energies and band gaps could be interesting for further validation through experimental studies.

İTÜ Bilişim Enstitüsü

bilisim-anasayfa-hakkimizda

İTÜ Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Bilimleri, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik ile İletişim Sistemleri Anabilim Dallarında aşağıda yer alan programlarda lisansüstü düzeyde eğitimler veren, bu alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapan bir birimdir.

Enstitü öğretim üyeleri ile öğrencileri, elektromanyetik alanlar, haberleşme sistemleri/regülasyonları, hesaplamalı malzeme tasarımı, hesaplamalı kimya/biyoloji, kriptografi, işaret/veri işleme/görselleştirme, büyük veri yönetimi, iklim ve okyanus bilimleri, termodinamik modelleme, haberleşme ağları ve moleküler enformatik alanlarında ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca desteklenen araştırmalar yürütmektedir.

Enstitü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından alınan ödüllerden bazıları:

  • En Etkili Bilim İnsanları Listesi; Doç.Dr. B. Uğur Töreyin (Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde yayımlanan makalesi)
  • 2020 Uluslararası Öğrenciler Proje Yarışmasında, Fen Bilimleri kategorisinde en iyi proje ödülü, Beltus Nkwawir Wiysobunri
  • Dr. Abdulkerim Çapar'ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı Argenit firması, İTÜ ARI Teknokent’in “Ulusal-Uluslararası Destekler” Birincilik ödülünü almıştır.
  • TÜBİTAK 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması: İstanbul bölgesi birinciliği - Ahmet Burak Özyurt
  • ICAT'18 Konferansında En İyi Sunum Ödülü: Sena Efsun Cebeci, 2018
  • Tübitak Teşvik Ödülü; 2016 Doç.Dr. Adem Tekin
  • Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Derneği tarafından “Teknik Makale” ve “Willis H. Carrier” Ödülü; 2016 Yrd.Doç.Dr. H. Salih Erden
  • Bilim Kahramanları Derneği Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü; 2016 Doç.Dr. B. Uğur Töreyin PRACEdays 2016 konferansında En İyi Poster Ödülü; Samet Demir
  • İTÜ En Başarılı Tez Ödülü; 2016 Hatice Gökcan

Enstitü bünyesinde, Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle kurulan bir Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı da bulunmaktadır.